Vingerzetting

Bij de basis-vingerzetting staat de linker wijsvinger op de "f" en de rechter wijsvinger op de "j". De middelvingers staan op de toetsen net naast deze van de wijsvingers, de ringvingers net naast deze van de middelvingers en de pinken net naast deze van de ringvingers. De duimen laat je op de spatiebalk rusten. Bij de meeste toetsenborden zijn de "f" en de "j" voorzien van een voelbaar streepje.
Vanuit deze basisvingerzetting kan je de lettertekens in onderstaande lijst aanslaan door de bijbehorende vinger in de bijbehorende richting te bewegen.

Lijst van de toetsaanslagen

 • ! (uitroepteken): Rechter wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • " (aanhalingsteken): Linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • # (spoorwegteken): Altgr en linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • $ (dollarteken): Rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • % (percentteken): Shift en rechter pink naar rechts
 • & (ampersand): Linker pink links naar boven (twee rijen omhoog)
 • ' (afkappingsteken): Linker middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ( (openend haakje): Linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ) (sluitend haakje): Rechter pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • * (asterisk): Shift en rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • + (plusteken): Shift en rechter pink rechts naar onder
 • , (komma): Rechter wijsvinger rechts naar onder
 • - (koppelteken): Rechter pink rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • . (punt): Shift en rechter middelvinger rechts naar onder
 • / (slash): Shift en rechter ringvinger rechts naar onder
 • 0: Shift en rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 1: Shift en linker pink links naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 2: Shift en linker pink rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 3: Shift en linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 4: Shift en linker middelvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 5: Shift en linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 6: Shift en linker wijsvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 7: Shift en rechter wijsvinger links naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 8: Shift en rechter wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 9: Shift en rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • : (dubbelpunt): Rechter ringvinger rechts naar onder
 • ; (puntkomma): Rechter middelvinger rechts naar onder
 • < (kleinerdanteken): Linker pink links naar onder
 • = (isgelijkteken): Rechter pink rechts naar onder
 • > (groterdanteken): Shift en linker pink links naar onder
 • ? (vraagteken): Shift en rechter wijsvinger rechts naar onder
 • @ (apenstaartje): Altgr en linker pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • A (hoofdletter a): Shift en linker pink links naar boven
 • B (hoofdletter b): Shift en linker wijsvinger ver rechts naar onder
 • C (hoofdletter c): Shift en linker middelvinger rechts naar onder
 • D (hoofdletter d): Shift en linker middelvinger
 • E (hoofdletter e): Shift en linker middelvinger links naar boven
 • F (hoofdletter f): Shift en linker wijsvinger
 • G (hoofdletter g): Shift en linker wijsvinger naar rechts
 • H (hoofdletter h): Shift en rechter wijsvinger naar links
 • I (hoofdletter i): Shift en rechter middelvinger links naar boven
 • J (hoofdletter j): Shift en rechter wijsvinger
 • K (hoofdletter k): Shift en rechter middelvinger
 • L (hoofdletter l): Shift en rechter ringvinger
 • M (hoofdletter m): Shift en rechter pink
 • N (hoofdletter n): Shift en rechter wijsvinger links naar onder
 • O (hoofdletter o): Shift en rechter ringvinger links naar boven
 • P (hoofdletter p): Shift en rechter pink links naar boven
 • Q (hoofdletter q): Shift en linker pink
 • R (hoofdletter r): Shift en linker wijsvinger links naar boven
 • S (hoofdletter s): Shift en linker ringvinger
 • T (hoofdletter t): Shift en linker wijsvinger rechts naar boven
 • U (hoofdletter u): Shift en rechter wijsvinger links naar boven
 • V (hoofdletter v): Shift en linker wijsvinger rechts naar onder
 • W (hoofdletter w): Shift en linker pink rechts naar onder
 • X (hoofdletter x): Shift en linker ringvinger rechts naar onder
 • Y (hoofdletter y): Shift en rechter wijsvinger ver links naar boven
 • Z (hoofdletter z): Shift en linker ringvinger links naar boven
 • [ (openende vierkante haakje)): Altgr en rechter pink rechts naar boven
 • \ (backslash): Altgr en linker pink links naar onder
 • ] (sluitende vierkante haakje): Altgr en rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • ^ (apostrof): Twee maal rechter pink rechts naar boven
 • _ (onderstrepingsteken): Shift en rechter pink rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • ` (accent grave): Altgr en twee maal rechter pink ver naar rechts
 • a: Linker pink links naar boven
 • b: Linker wijsvinger ver rechts naar onder
 • c: Linker middelvinger rechts naar onder
 • d: Linker middelvinger
 • e: Linker middelvinger links naar boven
 • f: Linker wijsvinger
 • g: Linker wijsvinger naar rechts
 • h: Rechter wijsvinger naar links
 • i: Rechter middelvinger links naar boven
 • j: Rechter wijsvinger
 • k: Rechter middelvinger
 • l: Rechter ringvinger
 • m: Rechter pink
 • n: Rechter wijsvinger links naar onder
 • o: Rechter ringvinger links naar boven
 • p: Rechter pink links naar boven
 • q: Linker pink
 • r: Linker wijsvinger links naar boven
 • s: Linker ringvinger
 • t: Linker wijsvinger rechts naar boven
 • u: Rechter wijsvinger links naar boven
 • v: Linker wijsvinger rechts naar onder
 • w: Linker pink rechts naar onder
 • x: Linker ringvinger rechts naar onder
 • y: Rechter wijsvinger ver links naar boven
 • z: Linker ringvinger links naar boven
 • { (openende accolade): Altgr en rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • | (verticaal streepje): Altgr en linker pink links naar boven (twee rijen omhoog)
 • } (sluitende accolade): Altgr en rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ~ (tilde): Altgr en twee maal rechter pink rechts naar onder
 • € (euroteken): Altgr en linker middelvinger links naar boven
 • à (a grave): Rechter ringvinger ver naar boven (twee rijen omhoog)
 • â (a circonflexe: Rechter pink rechts naar boven en linker pink links naar boven
 • ä (a umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en vervolgens linker pink links naar boven
 • é (e acute): Linker pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • è (e grave): Rechter wijsvinger links naar boven (twee rijen omhoog)
 • ê (e circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en linker middelvinger links naar boven
 • ë (e umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna linker middelvinger links naar boven
 • î (i circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en rechter middelvinger links naar boven
 • ï (i umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna rechter middelvinger links naar boven
 • ô (o circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en rechter ringvinger links naar boven
 • ö (o umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna rechter ringvinger links naar boven
 • ù (u grave): Rechter pink naar rechts
 • û (u circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en rechter wijsvinger links naar boven
 • ü (u umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna rechter wijsvinger links naar boven
 • ç (c cedille): Rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ! (uitroepteken): Shift en linker pink links naar boven (twee rijen omhoog)
 • " (aanhalingsteken): Shift en rechter pink naar rechts
 • # (spoorwegteken): Shift en linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • $ (dollarteken): Shift en linker middelvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • % (percentteken): Shift en linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • & (ampersand): Shift en rechter wijsvinger ver links naar boven (twee rijen omhoog)
 • ' (afkappingsteken): Rechter pink naar rechts en daarna spatie
 • ( (openend haakje): Shift en rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ) (sluitend haakje): Shift en rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • * (asterisk): Shift en rechter wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • + (plusteken): Shift en rechter pink rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • , (komma): Rechter middelvinger rechts naar onder
 • - (koppelteken): Rechter pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • . (punt): Rechter ringvinger rechts naar onder
 • / (slash): Rechter pink rechts naar onder
 • 0: Rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 1: Linker pink links naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 2: Linker pink rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 3: Linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 4: Linker middelvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 5: Linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 6: Linker wijsvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 7: Rechter wijsvinger links naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 8: Rechter wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 9: Rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • : (dubbelpunt): Shift en rechter pink
 • ; (puntkomma): Rechter pink
 • < (kleinerdanteken): Shift en rechter middelvinger rechts naar onder
 • = (isgelijkteken): Rechter pink rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • > (groterdanteken): Shift en rechter ringvinger rechts naar onder
 • ? (vraagteken): Shift en rechter pink rechts naar onder
 • @ (apenstaartje): Shift en linker pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • A (hoofdletter a): Shift en linker pink
 • B (hoofdletter b): Shift en linker wijsvinger ver rechts naar onder (één rij omlaag)
 • C (hoofdletter c): Shift en linker middelvinger rechts naar onder
 • D (hoofdletter d): Shift en linker middelvinger
 • E (hoofdletter e): Shift en linker middelvinger links naar boven
 • F (hoofdletter f): Shift en linker wijsvinger
 • G (hoofdletter g): Shift en linker wijsvinger naar rechts
 • H (hoofdletter h): Shift en rechter wijsvinger naar links
 • I (hoofdletter i): Shift en rechter middelvinger links naar boven
 • J (hoofdletter j): Shift en rechter wijsvinger
 • K (hoofdletter k): Shift en rechter middelvinger
 • L (hoofdletter l): Shift en rechter ringvinger
 • M (hoofdletter m): Shift en rechter wijsvinger rechts naar onder
 • N (hoofdletter n): Shift en rechter wijsvinger links naar onder
 • O (hoofdletter o): Shift en rechter ringvinger links naar boven
 • P (hoofdletter p): Shift en rechter pink links naar boven
 • Q (hoofdletter q): Shift en linker pink links naar boven
 • R (hoofdletter r): Shift en linker wijsvinger links naar boven
 • S (hoofdletter s): Shift en linker ringvinger
 • T (hoofdletter t): Shift en linker wijsvinger rechts naar boven
 • U (hoofdletter u): Shift en rechter wijsvinger links naar boven
 • V (hoofdletter v): Shift en linker wijsvinger rechts naar onder
 • W (hoofdletter w): Shift en linker ringvinger links naar boven
 • X (hoofdletter x): Shift en linker ringvinger rechts naar onder
 • Y (hoofdletter y): Shift en rechter wijsvinger ver links naar boven
 • Z (hoofdletter z): Shift en linker pink rechts naar onder
 • [ (openende vierkante haakje)): Rechter pink rechts naar boven
 • \ (backslash): Rechter pink ver naar rechts
 • ] (sluitende vierkante haakje): Rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • ^ (apostrof): Rechter pink naar rechts
 • _ (onderstrepingsteken): Shift en rechter pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • ` (accent grave): Geen toets toegekend
 • a: Linker pink
 • b: Linker wijsvinger ver rechts naar onder
 • c: Linker middelvinger rechts naar onder
 • d: Linker middelvinger
 • e: Linker middelvinger links naar boven
 • f: Linker wijsvinger
 • g: Linker wijsvinger naar rechts
 • h: Rechter wijsvinger naar links
 • i: Rechter middelvinger links naar boven
 • j: Rechter wijsvinger
 • k: Rechter middelvinger
 • l: Rechter ringvinger
 • m: Rechter wijsvinger rechts naar onder
 • n: Rechter wijsvinger links naar onder
 • o: Rechter ringvinger links naar boven
 • p: Rechter pink links naar boven
 • q: Linker pink links naar boven
 • r: Linker wijsvinger links naar boven
 • s: Linker ringvinger
 • t: Linker wijsvinger rechts naar boven
 • u: Rechter wijsvinger links naar boven
 • v: Linker wijsvinger rechts naar onder
 • w: Linker ringvinger links naar boven
 • x: Linker ringvinger rechts naar onder
 • y: Rechter wijsvinger ver links naar boven
 • z: Linker pink rechts naar onder
 • { (openende accolade): Altgr en rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • | (verticaal streepje): Shift en rechter pink ver naar rechts
 • } (sluitende accolade): Altgr en rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ~ (tilde): Altgr en twee maal rechter pink rechts naar onder
 • € (euroteken): Altgr en linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • à (a grave): Geen toets toegekend
 • â (a circonflexe: Geen toets toegekend
 • ä (a umlaut): Geen toets toegekend
 • é (e acute): Geen toets toegekend
 • è (e grave): Geen toets toegekend
 • ê (e circonflexe): Geen toets toegekend
 • ë (e umlaut): Geen toets toegekend
 • î (i circonflexe): Geen toets toegekend
 • ï (i umlaut): Geen toets toegekend
 • ô (o circonflexe): Geen toets toegekend
 • ö (o umlaut): Geen toets toegekend
 • ù (u grave): Geen toets toegekend
 • û (u circonflexe): Geen toets toegekend
 • ü (u umlaut): Geen toets toegekend
 • ç (c cedille): Geen toets toegekend
 • ! (uitroepteken): Rechter wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • " (aanhalingsteken): Linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • # (spoorwegteken): Altgr en linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • $ (dollarteken): Rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • % (percentteken): Shift en rechter pink naar rechts
 • & (ampersand): Linker pink links naar boven (twee rijen omhoog)
 • ' (afkappingsteken): Linker middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ( (openend haakje): Linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ) (sluitend haakje): Rechter pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • * (asterisk): Shift en rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • + (plusteken): Shift en rechter pink rechts naar onder
 • , (komma): Rechter wijsvinger rechts naar onder
 • - (koppelteken): Rechter pink rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • . (punt): Shift en rechter middelvinger rechts naar onder
 • / (slash): Shift en rechter ringvinger rechts naar onder
 • 0: Shift en rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 1: Shift en linker pink links naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 2: Shift en linker pink rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 3: Shift en linker ringvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 4: Shift en linker middelvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 5: Shift en linker wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 6: Shift en linker wijsvinger rechts naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 7: Shift en rechter wijsvinger links naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 8: Shift en rechter wijsvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • 9: Shift en rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog); Lees hier hoe je dit doet op het numerieke toetsenbord
 • : (dubbelpunt): Rechter ringvinger rechts naar onder
 • ; (puntkomma): Rechter middelvinger rechts naar onder
 • < (kleinerdanteken): Linker pink links naar onder
 • = (isgelijkteken): Rechter pink rechts naar onder
 • > (groterdanteken): Shift en linker pink links naar onder
 • ? (vraagteken): Shift en rechter wijsvinger rechts naar onder
 • @ (apenstaartje): Altgr en linker pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • A (hoofdletter a): Shift en linker pink links naar boven
 • B (hoofdletter b): Shift en linker wijsvinger ver rechts naar onder
 • C (hoofdletter c): Shift en linker middelvinger rechts naar onder
 • D (hoofdletter d): Shift en linker middelvinger
 • E (hoofdletter e): Shift en linker middelvinger links naar boven
 • F (hoofdletter f): Shift en linker wijsvinger
 • G (hoofdletter g): Shift en linker wijsvinger naar rechts
 • H (hoofdletter h): Shift en rechter wijsvinger naar links
 • I (hoofdletter i): Shift en rechter middelvinger links naar boven
 • J (hoofdletter j): Shift en rechter wijsvinger
 • K (hoofdletter k): Shift en rechter middelvinger
 • L (hoofdletter l): Shift en rechter ringvinger
 • M (hoofdletter m): Shift en rechter pink
 • N (hoofdletter n): Shift en rechter wijsvinger links naar onder
 • O (hoofdletter o): Shift en rechter ringvinger links naar boven
 • P (hoofdletter p): Shift en rechter pink links naar boven
 • Q (hoofdletter q): Shift en linker pink
 • R (hoofdletter r): Shift en linker wijsvinger links naar boven
 • S (hoofdletter s): Shift en linker ringvinger
 • T (hoofdletter t): Shift en linker wijsvinger rechts naar boven
 • U (hoofdletter u): Shift en rechter wijsvinger links naar boven
 • V (hoofdletter v): Shift en linker wijsvinger rechts naar onder
 • W (hoofdletter w): Shift en linker pink rechts naar onder
 • X (hoofdletter x): Shift en linker ringvinger rechts naar onder
 • Y (hoofdletter y): Shift en rechter wijsvinger ver links naar boven
 • Z (hoofdletter z): Shift en linker ringvinger links naar boven
 • [ (openende vierkante haakje)): Altgr en rechter pink rechts naar boven
 • \ (backslash): Altgr en linker pink links naar onder
 • ] (sluitende vierkante haakje): Altgr en rechter pink ver rechts naar boven (één rij omhoog)
 • ^ (apostrof): Twee maal rechter pink rechts naar boven
 • _ (onderstrepingsteken): Shift en rechter pink rechts naar boven (twee rijen omhoog)
 • ` (accent grave): Altgr en twee maal rechter pink ver naar rechts
 • a: Linker pink links naar boven
 • b: Linker wijsvinger ver rechts naar onder
 • c: Linker middelvinger rechts naar onder
 • d: Linker middelvinger
 • e: Linker middelvinger links naar boven
 • f: Linker wijsvinger
 • g: Linker wijsvinger naar rechts
 • h: Rechter wijsvinger naar links
 • i: Rechter middelvinger links naar boven
 • j: Rechter wijsvinger
 • k: Rechter middelvinger
 • l: Rechter ringvinger
 • m: Rechter pink
 • n: Rechter wijsvinger links naar onder
 • o: Rechter ringvinger links naar boven
 • p: Rechter pink links naar boven
 • q: Linker pink
 • r: Linker wijsvinger links naar boven
 • s: Linker ringvinger
 • t: Linker wijsvinger rechts naar boven
 • u: Rechter wijsvinger links naar boven
 • v: Linker wijsvinger rechts naar onder
 • w: Linker pink rechts naar onder
 • x: Linker ringvinger rechts naar onder
 • y: Rechter wijsvinger ver links naar boven
 • z: Linker ringvinger links naar boven
 • { (openende accolade): Altgr en rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • | (verticaal streepje): Altgr en linker pink links naar boven (twee rijen omhoog)
 • } (sluitende accolade): Altgr en rechter ringvinger naar boven (twee rijen omhoog)
 • ~ (tilde): Altgr en twee maal rechter pink rechts naar onder
 • € (euroteken): Altgr en linker middelvinger links naar boven
 • à (a grave): Rechter ringvinger ver naar boven (twee rijen omhoog)
 • â (a circonflexe: Rechter pink rechts naar boven en linker pink links naar boven
 • ä (a umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en vervolgens linker pink links naar boven
 • é (e acute): Linker pink naar boven (twee rijen omhoog)
 • è (e grave): Rechter wijsvinger links naar boven (twee rijen omhoog)
 • ê (e circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en linker middelvinger links naar boven
 • ë (e umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna linker middelvinger links naar boven
 • î (i circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en rechter middelvinger links naar boven
 • ï (i umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna rechter middelvinger links naar boven
 • ô (o circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en rechter ringvinger links naar boven
 • ö (o umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna rechter ringvinger links naar boven
 • ù (u grave): Rechter pink naar rechts
 • û (u circonflexe): Rechter pink rechts naar boven en rechter wijsvinger links naar boven
 • ü (u umlaut): Shift en rechter pink rechts naar boven en daarna rechter wijsvinger links naar boven
 • ç (c cedille): Rechter middelvinger naar boven (twee rijen omhoog)